GENERAL REMEDIES
JANARTHANAN
JAYALAKSHMI
KRESHNA PILLAI
(SINGAPORE)
LALITHA
POORNIMA
RAVIGANESH
CHILD ISSUE REMEDY
PARAMASIVAM
PURUSHOTHAMAN
SIVARAMAKRISHNAN
FINANCIAL REMEDY
SRI KRISHNAN
HEALTH BENIFITS
KAMATCHI
SUNITHA
MARRIAGE
SUKESH
VARADHARAJAN
MANTRA UBADESAM
VAIDHYANADHAN
VIJAYALAKSHMI
STUDIES
ANITHA
SRI SUDHARSAN
SRI PANCHAMUGA LAKSHMI NARASIMHAR
                           MIRACLES
SIVAGAMI
REVATHI
SUMATHI
SIVAKUMAR
FEEDBACKS
A.C VENKATESAN